Зошто бавно возење велосипед?


Бавното велосипедско движење
го слави велосипедот и возењето велосипед.

Возењето велосипед како прекрасен начин да се движите наоколу.

Дознајте за минати и идни планови на кружокот,
како и настани поврзани со нас, тука:

February 8, 2017

Винарска дружба | с. Бразда | 2016

February 8, 2017

Повторување на Прва Помош Обука

February 8, 2017

Ноемвриска Вело Дружба | Радуша | 2016

February 7, 2017

Октомври | 2016 | Бањани.

Кружок дружба, с. Бањане, Скопска Црна Гора.

Концепт и програма на кружокот


• Организирани велосипедски дружења со образовно-културен каракатер
• Прифатен принципот на Бавно велосипедско движење.
• Еднаш во месецот велосипедско дружење, 12 велосипедски дружења во годината.
• Минимум стандарди за организирано велосипедско дружење
o нај можно безбедна патека;
o назначени волонтери како водичи, сервисер за велосипеди и лице за прва помош;
o до 50 км во ден;
o лесна патека, за која не треба техничко знаење;
o одредени места за одмор, пауза и ужинка;
o однапред подготвена информација;
o датумот договорен однапред;
o предвидено време за фотографирање и место за групна фотографија

План на активности за 2017 година

22 јануари, недела --- велосипедска дружба --- Скупи
12 февруари, недела --- велосипедска дружба --- Катланово
12 март, недела --- велосипедска дружба --- Виа Егнација
9 април, недела --- викенд велосипедска дружба --- Куклици
14 мај, недела --- велосипедска дружба --- Дојран
11 јуни, недела --- велосипедска дружба --- Преспа
9 јули, недела --- велосипедска дружба --- Тресонче
крај на август, 3 дена --- велосипедска авантура --- Скопје - Грција
крај на август, 7 дена --- велосипедски камп --- Грција
крај на август, 3 дена --- велосипедска авантура --- Грција - Скопје
17 септември, недела --- велосипедска дружба --- Прилепско
8 октомври, недела --- велосипедска дружба --- Гиновци
12 ноември, недела --- велосипедска дружба --- Џепчиште
10 декември, недела --- велосипедска дружба --- Драчево