Поволности

Поволности

Велосипедски продавници и сервиси:


Во соработка со поддржувачите на Кружокот, како и поедини членови на Кружокот, за сите членови се договорени поволности во вид на попусти, кои важат само со прикажување на членската карта.

• 15% попуст на велосипедскиот асортиман и сервис во Стефано 97, народно познат како КТМ - увозник и застапник за КТМ во Македонија.

•5% попуст, најмалку, на целата понуда на XMKD.